Werkwijze

Het Prikkeltje

Het Prikkeltje

Praktijk voor hooggevoelige kinderen en volwassenen


Werkwijze


Hooggevoeligheid kan een sterke invloed uitoefenen op school, het persoonlijke leven en relaties. Wij kunnen uw kind helpen goed te aarden, grenzen te stellen, zijn of haar innerlijke kracht te vinden en een juiste balans te vinden tussen rust en activiteit.


In het eerste consult brengen we samen de situatie van uw kind in kaart. Hierbij zijn uw eigen waarnemingen en die van uw kind uiterst belangrijk, omdat zij een schat aan informatie kunnen bevatten die mogelijk bijdraagt aan het verdere proces. Tijdens dit eerste consult plannen we de verdere stappen.


De begeleiding van kinderen vindt altijd plaats in een intensieve samenwerking met de ouder. Terugkoppeling over wat in de perioden tussen twee consulten gebeurt is voor ons uiterst belangrijk voor het fijnstemmen van de begeleiding. De begeleiding van uw kind kan daarmee voor zowel uw kind als voor u een intensief traject zijn.In overleg zetten wij specifieke behandelingen in. Hieronder vallen bijvoorbeeld tekenoefeningen of energetische behandelingen, maar ook het gebruik van bijvoorbeeld gecertificeerde natuurgeneesmiddelen.


Op al deze terreinen zijn we uiteraard in het bezit van professionele diploma's. Deze onderstrepen ons streven naar kwaliteit in onze zorg en nazorg.


Horatiuslaan 10     |     5926 SH Venlo     |     info@hetprikkeltje.nl     |     077-3521808     |     KvK-nummer 67124127