Werkwijze


Werkwijze


Hooggevoeligheid kan een sterke invloed uitoefenen op school, het persoonlijke leven en relaties. In het eerste consult brengen we samen de situatie van uw kind in kaart. Hierbij zijn uw eigen waarnemingen en die van uw kind uiterst belangrijk, omdat zij een schat aan informatie kunnen bevatten die mogelijk bijdraagt aan het verdere proces. Tijdens dit eerste consult plannen we de verdere stappen.


De begeleiding van kinderen vindt altijd plaats in een intensieve samenwerking met de ouder. Terugkoppeling over wat in de perioden tussen twee consulten gebeurt is voor ons uiterst belangrijk voor het fijnstemmen van de begeleiding. De begeleiding van uw kind kan daarmee voor zowel uw kind als voor u een intensief traject zijn.


Waar nodig en in overleg zetten wij specifieke behandelwijzen in. Voorbeelden zijn energetische therapie of het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen.


Op deze terreinen zijn we uiteraard in het bezit van professionele diploma's. Deze onderstrepen ons streven naar kwaliteit in onze zorg รจn nazorg.