Home

Het Prikkeltje

Het Prikkeltje

Praktijk voor hooggevoelige kinderen en volwassenen


Hooggevoelig


Het Prikkeltje biedt zorg die toegespitst is op hooggevoelige kinderen en volwassenen. Hooggevoelig wil zeggen dat je bijvoorbeeld...


  • zeer regelmatig overprikkeld raakt door geluiden, beelden en emoties van anderen in je omgeving;
  • uitgeput raakt in omgevingen met veel beweging of geluid;
  • in deze situaties jezelf terugtrekt, of juist overactief reageert;
  • dergelijke omgevingen bewust of onbewust vermijdt;
  • langer nodig hebt om traumatische ervaringen te verwerken, omdat deze veel dieper op je inwerken.


Dit kan leiden tot bijvoorbeeld exzeem, darmklachten, hoofdpijnen of ademhalingsproblemen. Ergens in de verwerking van prikkels lopen de lijntjes bij jou anders. Je systeem is fijner afgesteld en daarmee gevoeliger.


Wat doen wij?


Het Prikkeltje richt zich in de eerste plaats op de hulp aan kinderen met hooggevoeligheid. Het gaat dan in de meeste gevallen om:


Diagnose: wij kunnen u helpen vaststellen in welke mate u kind hooggevoelig is, en om welke gevoeligheden het precies gaat.


Begeleiding: op basis van de diagnose geven we inzicht en concrete handvatten, met het oog op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van uw kind.


Behandeling: als uw kind momenteel erg overprikkeld is kunnen we zorgen dat het eerst tot rust komt. Daarbij werken we onder anderen met therapie en natuurlijke geneesmiddelen.


Onderzoek: we onderzoeken met u hoe de thuis- of schoolomgeving beter op uw kind kan worden afgestemd.


Communicatie: we kunnen partij zijn in de communicatie met school waar het gaat om de zorg voor uw kind, met het oog op informatiedeling en praktische oplossingen.


Nazorg: na afloop van een traject houden we contact met u om te evalueren hoe het met uw kind gaat.


Naast hooggevoelige kinderen krijgen we steeds vaker ook (hun) hooggevoelige ouders over de vloer. Ook voor hen kunnen wij uiteraard van betekenis zijn.


Maak een afspraak


Mail ons via info@hetprikkeltje.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Laat ons even weten hoe je het liefst terug gecontacteerd wordt.Horatiuslaan 10     |     5926 SH Venlo     |     info@hetprikkeltje.nl     |     077-3521808     |     KvK-nummer 67124127