Home

Het Prikkeltje

Het Prikkeltje

Praktijk voor hooggevoelige kinderen en volwassenen


Hooggevoelig...


Het Prikkeltje biedt zorg die toegespitst is op hooggevoelige kinderen en volwassenen. Hooggevoelig wil zeggen dat je bijvoorbeeld...


  • zeer regelmatig overprikkeld raakt door geluiden, beelden en emoties van anderen in je omgeving;
  • uitgeput raakt in omgevingen met veel beweging of geluid;
  • in deze situaties jezelf terugtrekt, of juist overactief reageert;
  • dergelijke omgevingen bewust of onbewust vermijdt.


Ergens in de verwerking van prikkels lopen de lijntjes bij jou anders. Je systeem is fijner afgesteld.


Hooggevoeligheid is een eigenschap die in onze hectische maatschappij – met haar nadruk op presteren, verstand en extrovertie - niet altijd wordt gewaardeerd. Vandaar dat hooggevoelige mensen zich vaak aanpassen, of zich afvragen wat er mis is met hen. Bovendien hebben hooggevoeligen na een traumatische ervaring doorgaans langer nodig om dit te boven te komen, omdat het trauma veel dieper op hen inwerkt.Wat doen wij?


Wij werken met je aan de energetische verbondenheid tussen jou en je omgeving: de relatie die je hebt met je medemens, hoe je in de wereld staat, en je inzicht in wat jou beweegt. Dit op zowel fysiek, emotioneel, energetisch en waar nodig spiritueel vlak. We zorgen ervoor dat je de balans vindt die het vuur in jezelf doet opflakkeren. Op die manier kan je hoge mate van gevoeligheid jou veel goeds brengen.


We werken hier samen naartoe, met inzet van onder anderen coachende gesprekken, analyses en oefeningen. We werken waar nodig met natuurproducten, waaronder bloesemremedies en celzouten.Maak een afspraak


Mail ons via info@hetprikkeltje.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Laat ons even weten hoe je door ons het liefst terug gecontacteerd wordt.Horatiuslaan 10     |     5926 SH Venlo     |     info@hetprikkeltje.nl     |     077-3521808     |     KvK-nummer 67124127